Close

TERMENI ŞI CONDIŢII

Site-ul www.proconfort.ro, denumit în continuare "proconfort.ro", este deţinut şi administrat de societatea Proconfort Windows SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 28964227, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/2076/2011, şi cu sediul în Aurel Vlaicu Nr.8A, Afumati, Ilfov, România. Tel.: 021.350.41.21 E-mail: office@proconfort.ro
Navigarea pe site-ul www.proconfort.ro urmată de înregistrarea evenimentului dorit şi contactarea furnizorului selectat, utilizarea oricăruia din instrumentele şi funcţionalităţile website-lui sau/şi înregistrarea în calitate de Client echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea expresă a Termenilor şi condiţiilor de mai jos.
www.proconfort.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.
În caz de divergentă sau neînţelegeri între www.proconfort.ro şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul contractării.
1. DEFINIŢII
Platforma Online - platforma/ aplicația www.proconfort.ro proprietatea Prestatorului, cuprinzând toate funcțiile şi serviciile incluse în aceasta;
Conturile Social Media - Conturile de Facebook, Instagram şi YouTube ale Prestatorului;
Prestator - societatea Proconfort Windows SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 28964227, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/2076/2011, şi cu sediul în Aurel Vlaicu Nr.8A, Afumati, Ilfov, România. Tel.: 021.350.41.21 E-mail: office@proconfort.ro;
Client/Clienti - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 16 ani, având capacitate de exerciţiu deplină, precum şi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată care accesează Platforma Online;
Comanda Client - cererea de servicii adresată/plasată de către Client prin intermediul modalităţilor de colectare a cererilor puse la dispoziţie prin intermediul Platformei Online;
2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Conţinutul site-ului proconfort.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Proconfort Windows SRL şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Proconfort Windows SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Proconfort.ro şi logo-ul proconfort.ro sunt mărci înregistrate ale Proconfort.ro
Proconfort Windows SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuita pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.
3. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Proconfort Windows SRL nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la proconfort.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Clientul foloseşte site-ul pe riscul propriu, proconfort.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. Proconfort Windows SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
4. LIMITA ACCESULUI LA SITE
Clienţii site-ului proconfort.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu proconfort.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. proconfort.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.
5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Proconfort Windows SRL colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul site-ului www.proconfort.ro conform Politicii de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în Platforma Online proconfort.ro.
Consimţământul pentru primirea de newslettere se manifestă de Client conform Politicii de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile pe www.proconfort.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de newslettere, inclusiv condiţiile de dezabonare, se afla în Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal privind Platforma Online www.proconfort.ro.
Copyright © Pro Confort
office@proconfort.ro