Close

Politică de Confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Ne dorim ca vizita dvs. pe portalul nostru să fie o experienţă placută într-o atmosferă relaxantă şi prietenoasă care să vă asigure totodată confortul şi încrederea că datele dvs. personale vor fi prelucrate în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”).
Prezenta Politică de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica de Confidentialitate” sau „Politica”) oferă informaţii importante cu privire la următoarele domenii:
1. Cine suntem şi cum ne puteţi contacta;
2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs.;
3. Datele cu caracter personal ale copiilor;
4. În ce mod colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal;
5. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal;
6. Cu cine împărtășim datele dvs. cu caracter personal;
7. Măsuri de securitate prin care asigurăm protecția datelor dvs. cu caracter personal;
8. Drepturile și opțiunile dvs. în privința datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
Va aducem la cunoştinţă că prezenta Politică de Confidenţialitate poate fi modificată sau actualizată oricând de către Proconfort Windows SRL, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele dvs. De fiecare dată când vom modifica/actualiza prezenta Politică de Confidenţialitate, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată astfel încât vă rugăm să verificaţi cu regularitate conţinutul acestei Politici de Confidentialitate.
1. CINE SUNTEM ŞI CUM NE PUTEŢI CONTACTA
Proconfort Windows SRL, persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2076/2011, având cod unic de înregistrare fiscală 28964227(„Proconfort” sau „Operator” sau „Noi”), este operatorul datelor dvs. și entitatea care vă furnizează, prin intermediul platformei online www.proconfort.ro („Platforma Online”) toate serviciile necesare comandarii produselor de tamplarie.
Ne puteți contacta oricând la:
Adresă: Aurel Vlaicu Nr.8A, Afumati, Iflov, Romania
Nr. telefon: 021.350.41.21
E-mail: office@proconfort.ro
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică de Confidenţialitate, de modul în care prelucrăm datele sau drepturile dvs., ne puteţi contacta la adresa de e-mail: office@proconfort.ro.
2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM DESPRE DVS.
Vom colecta și prelucra doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă oferi o experienţă plăcută atunci când utilizaţi Platforma Online. În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre dvs.: (i) nume şi prenume; (ii) adresă de e-mail; (iii) numărul de telefon; (iv) sexul; (v) vârsta; (vi) geo-localizarea dispozitivului de pe care navighaţi/vă autentificaţi în contul de client; (vii) date cu privire la serviciile comandate; (vii) activităţile dvs. în Platforma Online; (viii) interesele şi preferințele legate de serviciile din Platforma Online.
Pentru a înţelege mai bine prezenta Politică de Confidenţialitate, în tabelul de mai jos vă vom prezenta datele cu caracter personal pe care Noi le colectăm direct de la dvs., care rezultă din interacțiunea cu dvs. și pe care le urmărim în vederea furnizării serviciilor Platformei Online sau pentru a vă oferi cele mai bune oferte disponibile, atunci când utilizaţi Platforma Online.
3. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR
Nu solicităm şi nu colectăm cu bună ştiinţă date cu caracter personal din partea copiilor sub vârsta de 16 ani. În procesul de creare a contului, clienţii trebuie să confirme faptul că au împlinit vârsta de 16 ani.
În cazul în care descoperim că am colectat neintenţionat date cu caracter personal de la un copil sub vârsta de 16 ani, vom şterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale copilului respectiv din evidenţele noastre.
4. ÎN CE MOD COLECTĂM ŞI PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Prezenta secţiune prezintă diferitele scopuri în care colectăm şi utilizăm datele dvs. cu caracter personal, precum şi diferitele tipuri de date cu caracter personal care sunt colectate pentru fiecare scop.
Pentru o înţelegere facilă şi corectă cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs, scopurile și temeiurile prelucrării (baza legală), vă prezentăm mai jos un tabel detaliat cu toate aceste informaţii.
Scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. personale
Datele personale pe care le colectăm și în ce mod le prelucrăm
Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. personale
Date furnizate direct de dvs.
Crearea contului de client
Pentru a crea un cont de client pe Platforma Online trebuie să ne oferiţi obligatoriu următoarele date personale:
- nume şi prenume;
- e-mail
Consimţămînt/ Executarea Contractului
Pentru acordarea accesului în vederea furnizării serviciilor oferite de Platforma Online şi a derulării formalităţilor precontractuale.
Newsletter
În cazul în care doriţi să vă abonaţi la newsletter-ul nostru, vom prelucra următoarele date personale:
- nume și prenume;
- adresă de email.
Puteţi opta oricând să vă dezabonaţi prin bifarea căsuţei dedicată (“Dezabonare”) şi confirmarea pe e-mail a opţiunii alese.
Consimţămînt
Pentru comunicarea de informaţii privind noutăţile în materie de furnizori/servicii/locaţii ce ar putea prezenta interes pentru dvs.
Asistență și suport clienți
Pentru informaţii privind platforma noastră sau dacă aveţi nevoie de suport, ne puteţi contacta folosind formularul de contact din Platforma Online, Secţiunea „Contact”. In acest sens, vom colecta şi prelucra următoarele date:
- nume și prenume;
- e-mail și numărul dvs. de telefon.
De asemenea, pentru sugestii/întrebări/comentarii ne puteţi contacta telefonic la numerele afişate în Platforma Online. Vom putea prelucra, cu acordul dvs. prealabil, vocea dvs. din înregistrările convorbirilor telefonice pentru a răspunde solicitărilor dvs. de asistență.
Executarea Contractului/Interes legitim
Îndeplinirea obligaţiilor care ne revin în vederea furnizării serviciilor Platformei Online.
Date colectate automat
Crearea de profiluri de client în scop de marketing direct
În funcție de interacțiunile și comportamentul dvs. în website-ul Platformei Online, colectăm și prelucrăm datele dvs. pentru a vă crea profilul de client în vederea transmiterii ulterioare de oferte personalizate prin canalele de comunicare alese de dvs.
În vederea profilării prelucrăm următoarele date:
- numele, prenumele şi adresa dvs. de e-mail;
- istoricul interacțiunilor dvs. cu noi în website-ul Platformei Online, respectiv:
- ce produse aţi vizualizat, căutat sau comandat;
- ce comenzi aţi inițiat prin mesajul transmis din Platforma Online
- identificatorii online obținuți de la dispozitivul utilizat de dvs. atunci când navighaţi pe website-ul Platformei Online.
Atunci când vizitaţi website-ul Platformei Online, vă autentificaţi în contul de client, mai colectăm cu ajutorul cookie-urilor informații cu care vă putem identifica online („identificatori online”), și pe care le utilizăm la profilare în scop de marketing direct:
- Adresa IP;
- Browser-ul de internet pe care îl utilizaţi și versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
- Date de protocol HHTP/HTTPS;
- Durata vizitei/ activității dvs. pe website-ul Platformei Online;
- Locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectaţi la site-ul Platformei Online.

[„Cookie-uri” - fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitaţi. Scopul și modul în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica privind Fişierele Cookies, disponibilă pe website-ul nostru].
Consimțământ
Pentru profilare și transmiterea unor oferte personalizate prin canalele de comunicare la care aţi consimţit în mod expres.
Publicitate comportamentală on-line
Pe baza navigărilor și comportamentului dvs. în Platforma Online, monitorizat prin cookie-uri, îți vom furniza reclame on-line la unele dintre produsele noastre care te pot interesa. Pe baza informațiilor despre navigarea dvs. în Platforma Online, vă vom încadra într-un grup de interes cu alți clienți similari, ca și comportament de navigare și vă vom livra astfel reclame (bannere) pe baza acelor interese.
Consimțământ cookie
Pentru cookie-urile care monitorizează comportamentul dvs. în Platforma Online.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să revizuiţi Politica privind Fişierele Cookies disponibilă pe website-ul nostru.
Mentenanța și securizarea website-ului Platformei Online
Utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea website-ului Platformei Online:
- Adresa IP;
- Browser-ul de internet pe care îl utilizaţi și versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care vă conectaţi;
- Date de protocol HHTP/HTTPS;
- Locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectaţi la site-ul Magazinului Online.

Mai exact, prelucrăm datele dvs. pentru:
- a ne asigura că Platforma Online funcţionează în bune condiţii, respectiv:
- conținutul Platformei Online este afişat corect;
- asigurăm securitatea Platformei Online pentru a vă proteja împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește Platforma Online.
- identificăm și remediem defecțiunilor care împiedică utilizarea Platformei Online sau contul dvs. de client.
Interes legitim
Protejarea sistemelor şi rețelelor noastre de securitate
Protejarea sistemelor şi rețelelor noastre de securitate
Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când ne apărăm drepturile, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/ reclamații nejustificate.
Interes legitim
Apărarea drepturilor noastre în faţa instanţelor de judecată şi/sau autorităţilor sau instituţiilor publice
Proceduri și investigații ale autorităților și/sau organelor judiciare
Numai dacă ni se solicită de către autorităţi şi/sau organe judiciare în conformitate cu prevederile legii, vom furniza la cerere datele dvs. cu caracter personal pentru soluţionarea investigaţiilor/anchetelor în curs de desfăşurare.
Cerințe prevederi legale
Pentru a ne conforma cu obligaţiile legale impuse de legislaţia specifică privind protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului ori a altor tipuri de infracţiuni pentru a căror prevenire şi combatere este necesară cooperarea cu autorităţile şi/sau organele judiciare.
PROFILAREA ÎN SCOP DE MARKETING DIRECT
Atunci când vă transmitem oferte personalizate prin canale de marketing direct (sms, e-mail) putem folosi anumite „tehnici de profilare” respectiv, o modalitate de prelucrare automată a datelor dvs. constând în special în analiza și interpretarea datelor dvs. personale necesare pentru a evalua sau prevedea unele aspecte legate de preferințele sau interesele dvs. în cadrul Platformei Online.
Comportamentul și preferințele dvs. personale reies din istoricul dvs. de vizite și/sau servicii accesate în Platforma Online.
În mod concret, Proconfort Windows SRL vă creează profilul de client pe baza comportamentului dvs. de navigare pe site, în funcţie de serviciile vizualizate.
Vă puteţi opune profilării în scop de marketing direct, pe oricare dintre canalele de comunicare la care aţi consimțit anterior, prin retragerea consimțământului la dezabonarea de pe un anumit canal de comunicare pentru care aţi optat anterior. Pentru mai multe detalii vezi mai jos secțiunea „Drepturile și opțiunile tale”.
5. PĂSTRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Cu caracter de principiu, precizăm că vom păstra datele dvs. atât timp cât deţineţi un cont de client în Platforma Online şi/sau continuaţi sa utilizaţi serviciile Platformei Online. Dacă alegeţi să vă dezactivaţi contul de client din Platforma Online și ne solicitaţi în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului dvs. de client vor fi șterse sau anonimizate, cu excepţia cazului în care suntem obligați să păstrăm datele dvs. pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim.
6. CU CINE ÎMPĂRTĂŞIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
În vederea bunei funcţionări a Platformei Online şi pentru furnizarea serviciilor noastre la cele mai înalte standarde, vom partaja datele dvs. cu caracter personal către terţe părţi (furnizorii şi partenerii noştri). Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.
Atunci când externalizăm anumite activități depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dvs. prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor.
Mai exact, putem transmite datele dvs. cu caracter personal pentru realizarea funcţiilor şi serviciilor Platformei Online către: (i) furnizorii de servicii IT; (ii) furnizorii de servicii de marketing / telemarketing şi/sau (iii) furnizorii de servicii de cercetare de piață.
De asemenea, putem transmite unele din datele dvs. personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.
7. MĂSURI DE SECURITATE PRIN CARE ASIGURĂM PROTECŢIA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Vă asigurăm că întreprindem toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor dvs. personale în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat sau modificării neautorizate, împotriva divulgării sau distrugerii informaţiilor pe care le stocăm, precum şi pentru introducerea unor măsuri de siguranță, care să vă protejeze informaţiile.
Vom implementa toate aceste măsuri pentru a vă asigura că datele dvs. personale vor fi protejate în mod corespunzător. Cu toate acestea, vă aducem la cunoştinţă că circulaţia datelor şi informaţiilor prin Internet sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de situaţii care nu pot fi prevăzute de Noi şi nu sunt sub controlul nostru.
În caz de risc identificat sau acces neautorizat la date sau semnal din partea unui client (privind vreun risc în securitate/acces neautorizat), vom lua toate măsurile posibile pentru a remedia această încălcare a datelor cu caracter personal, inclusiv prin informarea ANSPDCP dacă este cazul.
8. DREPTURILE ŞI OPŢIUNILE DVS. ÎN PRIVINŢA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
GDPR oferă următoarele drepturi Persoanelor Vizate:
Dreptul de a fi informat
Aveţi dreptul să fiţi informaţi cu privire la colectarea şi utilizarea datelor dvs. personale. Informarea trebuie să se efectueze prin informaţii concise, transparente, inteligibile, uşor accesibile şi trebuie să utilizeze un limbaj clar şi simplu. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care Noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse și în prezenta Politică de Confidenţialitate.
Dreptul de acces la date
Aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor dvs. personale, precum şi alte informaţii suplimentare. În felul acesta veţi înţelege cum şi de ce folosim datele dvs. şi vă asiguraţi că datele dvs. sunt procesate în mod legal. Puteţi accesa datele pe care le prelucrăm despre dvs, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă veţi avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.
Pentru a vă exercita dreptul de acces, ne puteţi trimite solicitarea dvs prin:
E-mail: office@proconfort.ro
Dreptul la rectificarea datelor
Aveţi dreptul de a rectifica datele personale incorecte, incomplete sau inexacte.
Pentru a vă exercita dreptul de rectificare, ne puteţi trimite solicitarea dvs prin:
E-mail: office@proconfort.ro
Dreptul de a vă opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct).
Vă puteţi opune oricând și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment. Astfel, puteţi da click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail pe care îl vom trimite către dvs.
Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
Vă puteţi opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. În acest sens, facem trimitere la tabelul de mai sus, Secţiunea „Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. personale” pentru a identifica acele situaţii când prelucrarea noastră se bazează pe interes legitim. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: office@proconfort.ro
Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat)
Aveţi dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. dacă: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate anterior; (ii) ne bazăm pe consimţământ ca bază legală pentru prelucrarea datelor iar dvs. optaţi să vă retrageţi consimțământul; (iii) vă opuneţi prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct), (iv) vă opuneţi prelucrării datelor şi nu există interese legitime care să prevaleze prelucrării; (v) datele personale sunt prelucrate contrar legii, (vi) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.
Puteţi exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: office@proconfort.ro
Dreptul de a restricționa prelucrarea
Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dvs. în anumite circumstanţe. Aceasta înseamnă că puteţi limita modul în care că utilizăm datele. Practic, este o alternativă la solicitarea ştergerii datelor. Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor în următoarele cazuri: (i) exactitatea datelor este contestată de dvs. (persoană vizată), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor; (ii) prelucrarea datelor este ilegală iar dvs. (persoana vizată) vă opuneţi ștergerii datelor și ne solicitaţi restricționarea prelucrării acestor date; (iii) nu mai avem nevoie de datele dvs., dar acestea sunt solicitate de dvs. (persoana vizată) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal; (iv) dvs. (persoana vizată) v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale persoanei vizate (dvs.) Puteţi exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: office@proconfort.ro
Dreptul de portabilitate
Dreptul la portabilitatea datelor vă oferă dreptul de a primi datele personale care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi dreptul de a ne solicita transmiterea datelor dvs. personale direct către un alt operator indicat de dvs.
Dreptul la portabilitatea datelor se aplică doar atunci când: (i) prelucrăm datele dvs. în baza consimțământului sau executării contractului, (ii) prelucrarea se efectuează prin mijloace automate (adică fără fişiere de hârtie).
Puteţi exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: office@proconfort.ro
Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere
Dacă apreciaţi că datele dvs. personale nu sunt colectate şi prelucrate în mod corespunzător, aveţi dreptul să depuneţi orice plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”). Cu toate acestea, vă stăm oricând la dispoziţie pentru orice solicitare astfel încât sperăm că veţi alege să discutaţi mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P.

De asemenea, vă puteţi adresa cu diverse întrebări direct către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P sunt următoarele:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Link:https://www.dataprotection.ro/
ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Pentru a adresa întrebări sau a transmite comentarii cu privire la prezenta Politică de Confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la: office@proconfort.ro sau să sunaţi la numărul 021.350.41.21.
CÂND SE ACTUALIZEAZĂ ACEASTĂ POLITICĂ
Prezenta Politică de Confidenţialitate este supusă modificărilor și se completează cu celelalte politici specifice ale Proconfort Windows SRL, respectiv Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe website-ul Platformei Online.
Copyright © Pro Confort
office@proconfort.ro